Prawo karne skarbowe

 • reprezentowanie podejrzanych/oskarżonych w charakterze obrońcy przed finansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz przed sądami karnymi,
 • stawiennictwo przed finansowymi organami postępowania przygotowawczego podczas stawiania zarzutów,
 • stawiennictwo na posiedzeniach i rozprawach przed sądami karnymi,
 • reprezentowanie świadków w charakterze pełnomocnika przed finansowymi organami postępowania przygtowawczego,
 • sporządzanie środków zaskarżenia oraz innych projektów i pism procesowych w postępowaniach karnych skarbowych, w szczególności:
  • wniosków o przeprowadzenie dowodów,
  • wniosków o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
  • tzw. „czynnych żali”,
  • wniosków o uchylenie zabezpieczenia i środków zapobiegawczych,
  • wniosków o zawieszenia postępowania,
  • wniosków o zwrot sprawy prokuratorowi,
  • wniosków o umorzenie postępowania.